Chính sách dành cho khách hàng

Chính sách về giao nhận, đổi trả, chăm sóc khách hàng...

Maxhome luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng từ sản phẩm cho đến dịch vụ